Bilprofilering

Bildekor är ett sätt att synas och bli igenkänd på ett positivt sätt. Den rullande reklamen är kanske den reklam som har den största genomslagskraften och gör ett företag känt på kort tid.

Vi tar fram förslag på utformning av din logo på företagsbilen med fotomontage kan du få en bild av hur det kommer att kunna se efter monteringen,

Kontakta oss gärna för mer information kring bilprofilering och se hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag.