Bilprofileringen väcker uppmärksamhet.

Bildekor är ett sätt att synas och bli igenkänd på ett positivt sätt. Den rullande reklamen är kanske den reklam som har den största genomslagskraften och snabbt gör ditt företag synligt.

Vi tar fram förslag på utformning med din logo och med fotomontage kan du få en bild av hur det kommer kunna se ut efter monteringen.

Tillbaka till toppen