Magnetskyltar

  • vikens-plat-1
  • roda-korset-1
  • limosine1
  • almondy1
  • sb-bil_-rond_-skyddsbevakning
  • mlm-good
  • r-magnet
  • magnetskylt-bil1
  • magnetrulle
  • magnetrulle1

Magnetskyltarna är lämpliga oftast som bilskyltar. Den magnetiska sidan är skyddsbehandlad för att skona billacken. Går att får valfri storlek och utformning.

Tjocklek: 0,86 mm
Häftförmåga: 38 cN/cm²